PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Obwieszczenie Wójta nr DB.6220.06.2020/2021 z dnia 04.11.2021 r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.06.2020/2021 z dnia 04.11.2021 r. o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa
- "Budowa chlewni dla tuczników i warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 365/1, obręb Gorawino gmina Rymań"

- POBIERZ -

 

Link do ogłoszenia w BIP: http://bip.ryman.pl/index.php?id=268610

 
Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego PDF Drukuj Email

Urząd Gminy w Rymaniu  informuje, iż z dniem 7 listopada 2021 r. wchodzą w życie  przepisy dotyczące wydawania nowych dowodów osobistych.
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, że na dzień 5 listopada br. (piątek) na godz. 12.00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z powyższym  składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu będzie możliwy w tym dniu tylko do godz. 11:30.

Od 08 listopada 2021 roku będą przyjmowane wnioski na nowych zasadach.

 
Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 PDF Drukuj Email

Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021 550px

 
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2021 r. PDF Drukuj Email

Swieto Niepodleglosci 11.10.2021 550px

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 28 października 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

28 października 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Debata społeczna "Bezpieczeństwo Seniora" - 26.10.2021 PDF Drukuj Email

Debata spoleczna Bezpieczenstwo Seniora Policja 26.10.2021

 
Granty PPGR PDF Drukuj Email

Logo granty PPGR

Gmina Rymań informuje, iż w związku z ogłoszonym przez rząd grantem PPGR w ramach programu Polska Cyfrowa, zamierza wnioskować o środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do nauki dla uczniów z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarski rolnej (PPGR) zamieszkałych na terenie Gminy Rymań.

Warunki ubiegania się o sprzęt komputerowy:
- uczeń dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR (filia/zakład PPGR) i jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która  pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwała w miejscowości lub w gminie objętej PPGR,

- uczeń, dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy  nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zainteresowane i uprawnione osoby powinny złożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (dot. osób niepełnoletnich) lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

- Potwierdzona kserokopia dowodu tożsamości dziecka (legitymacja szkolna, lub zaświadczenie, że dziecko uczy się)

- Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanej jednostce PPGR (np. świadectwa pracy)


Termin  i miejsce składania dokumentów:
– do 26 października 2021 r. (wtorek) do godz. 15:00 w  Sekretariacie Urzędu Gminy Rymań, (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań)

Informacji dot. projektu udziela: 
– p. Magdalena Maćkiewicz, – tel. nr 94 35 34 823

Szczegóły dotyczące grantu dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zapraszamy do składania wniosków-oświadczeń.

 
RYMAŃSKIE SENIORALIA - 23.10.021 r. PDF Drukuj Email

Senioralia 2021.10.23 Plakat 550

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 21.10.2021 r. PDF Drukuj Email

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Rymań informuje o zbliżającym się jesiennym terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą wyłącznie od mieszkańców, którzy wcześniej zgłoszą taką potrzebę (tj. do 19.10.2021 r.) pracownikowi Urzędu Gminy w Rymaniu.

 

Kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy:

 Nr telefonu: 943534821 w godzinach od 7:15 do 15:15

 E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

REJON ZBIÓRKI

DATA

DROZDOWO, DROZDÓWKO, LĘDOWA, GORAWINO, RĘBICE, JARKOWO, MECHOWO, PETRYKOZY, KINOWO, STARNIN, BĘBNIKĄT

21.10.2021 r.

RYMAŃ, BUKOWO, GOŁKOWO, STARZA, RZESZNIKOWO, RZESZNIKÓWKO, SKRZYDŁOWO, CZARTKOWO, JAGLINO, PŁONINO, KAMIEŃ RYMAŃSKI, LESZCZYN, MIROWO, DĘBICA.

21.10.2021 r.

Odpady należy wystawić przed posesję w dzień poprzedzający zbiórkę. Wystawione odpady nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia oraz utrudniać ruchu.

Odbierane będą odpady wielkogabarytowe, do których należą: stare meble - stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itp.;

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą i odbierane nie będą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe ,opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.

Odpady nie objęte zbiórką nie będą odbierane, a właściciel posesji będzie zobowiązany do ich usunięcia.


Firmą świadczącą usługę wywozu wyżej wymienionych odpadów jest:

Zakład Usługowo - Handlowy "JOD-KAR"
Krzywopłoty 18
78-230 Karlino

 

UWAGA:
Posiadacz większej ilości odpadów  budowlanych powinien zamówić odbiór i utylizację tej frakcji odpadów (za opłatą) u firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej. (Wykaz tych firm znajduje się na stronie internetowej www.ryman.pl)

Niewielkie ilości odpadów budowlanych (po remontowych) można również oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się w miejscowości Mirowo 14 (zasady funkcjonowania oraz godziny otwarcia PSZOK znajdują się na stronie internetowej www.ryman.pl).

 
Oferta realizacji zadania publicznego, złożona w dniu 28 września 2021 r. - Stowarzyszenie Historyczne Dębosz PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2021 09:42

Logo Debosz 1122x115

1) Oferta realizacji zadania publicznego, złożona w dniu 28 września 2021 r. - POBIERZ


2) Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego - POBIERZ

 
Spotkanie w Bibliotece - 07.10.2021 r. PDF Drukuj Email

Spotkanie w Bibliotece B.Janiczak 07.10.2021

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 30.09.2021 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY  ZA  ALKOHOL
DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU !!!


Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy  przypominamy, że 30 września 2021 r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to III rata za 2021 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Rewitalizacja 9.3 - Starnin PDF Drukuj Email

BP TABLICA rewitalizacja 9.3 Starnin 500


 

LOGO Fundusze unijne pomorze zachodnie2 550

plakat4 550px


 

Logo Rewitalizacja 9.3 550px

 

Projekt pn. „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0075/18

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację przestrzeni publicznej w granicach działek nr 119 obręb Starnin i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych, za pomocą realizacji takich działań, jak:

  1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, co ma na celu umożliwienie pozyskania na jego realizację środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

  3. Roboty budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w gminie Rymań, miejscowości Starnin, w tym: roboty budowlane i ziemne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza kablowe, przyłącze wod-kan., instalacje sanitarne, celem adaptacji przestrzeni publicznej i nadania jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych.

  4. Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia obiektu w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej infrastruktury.

  5. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu prac.

  6. Promocja projektu.

Głównym celem zadania jest stworzenie bazy infrastrukturalnej w miejscowości Starnin, działanie polegać będzie na budowie remizy strażackiej wraz z salą wiejską i towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną tj.: budowa siłowni zewnętrznej i budowa boiska, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz wyposażenie sali wraz z jednostką OSP.

Realizacja projektu pozwoli na organizację nowych form spędzania czasu wolnego organizowanych dla mieszkańców przez lokalne stowarzyszenia – możliwa będzie m.in. organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz imprez dla dorosłych na wolnym powietrzu. W ramach projektu powstaną nowe obiekty infrastruktury społecznej, w których będą się odbywać imprezy lokalne, spotkania oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społeczno –kulturalnych, która przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, zniweluje wykluczenie społeczne oraz podniesie poziom integracji mieszkańców.

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru, a także do stworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego. W wyniku realizacji projektu nie zostaną zatrudnieni mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie wybudowana remiza strażacka z funkcją sali wiejskiej wiejską i towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, która przyczyni się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej. Przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” udział społeczności lokalnej będzie niewielki, chętni mieszkańcy będą mogli wziąć udział jedynie w pracach porządkowych. Projekt zostanie zrealizowany przez gminę Rymań.
Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu, bez konieczności przeprowadzenie dodatkowych działań w celu jej pełnego wykorzystania.

 

Termin realizacji od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2021r.


Całość wartość inwestycji – 1 657 627,54 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 1 004 250,00 PLN

Dofinansowanie z BP – 133 900,00 PLN

 


 Logo Rewitalizacja 9.3 550px

 

Wójt Gminy Rymań informuje,

że Projekt pn. „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0075/18 został zakończony.

 


 

 
Przebudowa ulicy Leśnej PDF Drukuj Email

Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog 450

 
Kampania społeczna Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! PDF Drukuj Email

Sadza płonie. Czad zabija. Zyj Plakat 300

 

Komunikat Miedzywojewodzkiego Cechu Kominiarzy - pobierz

 
Otwarcie remizy w Starninie - podsumowanie PDF Drukuj Email

Logo 550

Otwarcie remizy w Starninie

W sobotę, 28 sierpnia w Starninie odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie remizy strażackiej, powstałej dzięki 85 % dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na uroczyste otwarcie obiektu przybyli Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Marek Subocz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bankowska, Senator Janusz Gromek, Poseł Czesław Hoc, Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie st. bryg. Jarosław Tomczyk, Komendanci Powiatowi PSP z Kołobrzegu, Gryfic, Białogardu, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz samorządowcy z ościennych gmin, radni powiatowi i gminni, członkowie OSP Gminy Rymań. Nowy obiekt poświęcił ks. Marek Mierzwa, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie.

W ramach inwestycji powstał nowoczesny budynek, który pełnił funkcję remizy strażackiej wraz z garażem dla samochodu pożarniczego oraz salą wiejską stanowiącą miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej.

Obiekt został wyposażany w sprzęt i niezbędne urządzenia. Ponadto powstała siłownia zewnętrzna, a także oświetlone i ogrodzone boisko sportowo-rekreacyjne.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,6 mln zł., z czego dofinansowanie unijne z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 1,1 mln zł.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniosła jakość przestrzeni publicznej obszaru, a także stworzyła atrakcyjne miejsce spędzania czasu wolnego. Projekt w swoim zakresie przyczynił się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej.

K.U.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki