PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" - 2022.02.01 PDF Drukuj Email

Logo Sila w Grupie 2021.03.29 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie nr 1/2022 - pobierz

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.01.2022 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL, OŚWIADCZENIA
do 31 stycznia 2022 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia 2022r.  upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:   

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu!!!

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:
    - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
    - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
    - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za 2022 r. (podając numer zezwolenia, którego dotyczy).

 
WOŚP 2022 PDF Drukuj Email

WOŚP 2022 wer 2 2022.01.13 550

 
PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków - CEEB PDF Drukuj Email

Ulotka CEEB 550

 

- POBIERZ ULOTKĘ w PDF -

 

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 3/2021 (76)" PDF Drukuj Email
PR 76 grudzien 2021 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 3/2021 (76), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Kolejna ulica w Rymaniu została przebudowana
- Otwarcie remizy w Starninie
- Festyn integracyjny w Rymaniu
- Miejsce integracji w Drozdowie
- Debata społeczna w Rymaniu – funkcjonariusze spotkali się z seniorami
- Rymańskie Senioralia
- Kanał Elbląski, Golub-Dobrzyń oraz Płock na trasie wycieczki Seniorów z Rymania
- Doposażenie placu zabaw w Jarkowie
- Wystawa w Szkole Podstawowej w Rymaniu

 

Pobierz PULS RYMANIA 3/2021 (76)

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 grudnia 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

21 grudnia 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Miejsca Przyjazne Rowerzystom MPR PDF Drukuj Email

Logotypy MPR 250

Jeżeli prowadzisz obiekt noclegowy, punkt gastronomiczny, sklep lub serwis rowerowy, masz firmę przewozu osób, plac parkingowy lub jesteś właścicielem atrakcji chętnie odwiedzanej przez turystów możesz dołączyć do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim.

Dlaczego warto posiadać certyfikat MPR?
Zyskasz dodatkowych klientów i przewagę konkurencyjną poprzez promocję na stronie internetowej poświęconej turystyce w województwie zachodniopomorskim, promocję w social mediach, obecność na mapach rowerowych, publikacjach i innych materiałach promocyjnych na temat Tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
Certyfikat będziesz mógł też wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych np. umieszczając logo MPR na swoim obiekcie, stronie internetowej, social mediach czy ulotce.

 

 

 

ulotka MPR str 1 cz1

 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy dostepne sa pod adresem:
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom

 

Załączniki:

1. Ulotka MPR - pobierz

2. Regulamin - pobierz

3. Formularz zgłoszeniowy - pobierz

4. Instrukcja do formularza zgłoszeniowego - pobierz

 
Ankieta - Badanie opinii Rolników - zagadnienia melioracyjne PDF Drukuj Email

ciagnik

Ankieta dla rolników jest dostępna pod linkiem:

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

 
Oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 - Wydłużenie terminu PDF Drukuj Email

Zime odsniezanie drog 2021.12.15

 
Projekt pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie" PDF Drukuj Email

IMG20211124122509 250Miejsce integracji w Drozdowie

Gmina Rymań po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 24 listopada podpisała umowę z firmą PRO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która to zrealizuje zadanie. Na uroczystym podpisaniu umowy byli również przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego, Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz oraz Poseł Czesławem Hoc.

Zadanie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie w pierwszym etapie Wykonawca będzie musiał dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, wykonać projekt budowlano-wykonawczy, opracować materiały niezbędne do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznie uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację zadania. Kolejnym etapem będzie realizacja przedmiotowego projektu, która polega na budowie obiektów sportowych, tj. siłownia zewnętrzna i boisko wielofunkcyjne oraz budowie drewnianego pomostu wraz z montażem elementów małej architektury.

Działanie ma na w celu stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, który podniesie jakość przestrzeni publicznej, stworzy mieszkańcom alternatywę do spędzania czasu wolnego, przyczyni się do powstania bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych, dzięki któremu zwiększy się aktywność fizyczna mieszkańców. Projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie okolic stawu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na koniec listopada 2022 r.

Koszt inwestycji został wyceniony na 1.599.000,00 zł, który to w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

K.U.

 

 

 
Aktualizacja dostarczenia dokumentów w ramach grantów PPGR na laptopy PDF Drukuj Email

Uwaga! Aktualizacja dostarczenia dokumentów w ramach grantów PPGR na laptopy!

Logo granty PPGR

 

Z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno - merytorycznej przez Instytucję Finansującą, prosimy tych z Państwa, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Rymań stosowne oświadczenia, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. niżej wymienionych, dodatkowych dokumentów:

- zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

W załączniku dostępny jest do pobrania druk formularza, który należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań osobiście.

Załącznik:
- druk formularza "Potwierdzenie nieotrzymania sprzętu komputerowego lub dofinansowania"
POBIERZ
 

 
„Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny” w Zachodniopomorskiem PDF Drukuj Email

Mobilny Punkt Pomocy Prawnej 550

Stowarzyszenie Pactum z Dębna uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Uzyskamy w nim bezpłatnie porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z porad będzie można skorzystać telefonicznie lub mailowo od 22 listopada do końca roku.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bywają często bardzo skomplikowane oraz trudne pod względem emocjonalnym dla stron. Ich liczba, także na skutek pandemii, wzrasta. Tylko w roku 2020 do wydziałów rodzinnych wpłynęło ich prawie 1,2 mln. – W wielu takich sprawach mamy do czynienia z dziećmi, których dobro może być zagrożone – mówi radca prawny Aleksandra Trusewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pactum.

Stowarzyszenie Pactum już od kilku lat świadczy nieodpłatną pomoc prawną,  a obecnie dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”.

Połowa porad, które teraz udzielamy w Stowarzyszeniu Pactum w Dębnie  dotyczy spraw rodzinnych. Widzimy też pewną narastającą tendencję, dlatego chcemy  wyjść z pomocą do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i uruchamiamy „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Będzie można w nim uzyskać poradę prawną. Zapewniamy pełną dyskrecję, zaufanie oraz zrozumienie. Porady będą świadczone przez radców prawnych, których obowiązuje kodeks etyki oraz ustawa o radcach prawnych – wyjaśnia radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Pomoc w ramach „Mobilnego Punktu Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny” dostępna będzie już od 22 listopada do końca roku, w godzinach od 10 do 13.  Z radcą prawnym będzie można skontaktować się telefonicznie lub mailowo:

- numer telefonu: 502 455 394;

- adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Porad prawnych udzielać będzie radca prawny z doświadczeniem w sprawach rodzinnych, jednocześnie mediator sądowy.

W sądach rodzinnych rozpatrywane są sprawy o alimenty (chyba że są one ustalane w trakcie rozwodu) czy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Ponadto wydziały rodzinne i nieletnich zajmują się sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, adopcji, uznania ojcostwa, opieki oraz kurateli.

– Organizacje pozarządowe są od lat naszym sprawdzonym partnerem, z którym współpracujemy przy realizacji wielu działań, ale i przyznając dotacje na konkretne zadania. Zależy nam, żeby mieszkańcy, w razie potrzeby, mieli dostęp do profesjonalnych usług i porad – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Uruchomienie pomocy przez Stowarzyszenie Pactum z Dębna możliwe jest dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Województwo Zachodniopomorskie  w trybie pozakonkursowym. Kwota dotacji  wynosi 8 458 zł.

 
Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) PDF Drukuj Email

Lokalne partnerstwa ds. wody 2021.11.24

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 25 listopada 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

25 listopada 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 PDF Drukuj Email

Zime odsniezanie drog 2021.11.18

 
Dofinansowanie PDF Drukuj Email

Przebudowa ulicy Lesnej 2021.11.15 550px

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki