Strona główna UG Rymań
Nabór na stanowisko Kierownika Biura- SRLGD "Morze i Parsęta" PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie  Rybacka  Lokalna  Grupa  Działania  "Morze  i  Parsęta"  ogłosiło  nabór  na  stanowisko  Kierownika  Biura,  szczegóły  na  stronie  internetowej:  www.morzeiparseta.pl.

 
Gmina Rymań czyta dzieciom - 04.06.2016 - PLAKAT PDF Drukuj Email

PLAKAT Ryman czyta 04.06.2016

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.05.2016 r. PDF Drukuj Email

alkohol 150pxOPŁATY  ZA  ALKOHOL, OŚWIADCZENIA
DO  31 MAJA 2016 ROKU !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy przypominamy , że 31 maja 2016r.  upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.

Należność należywpłacać na konto Gminy Rymań w banku :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją , że jest to opłata II raty za  2016 rok, podając numer  zezwolenia , którego dotyczy.

 
Gmina Rymań czyta dzieciom - 04.06.2016 r. PDF Drukuj Email

Gmina Ryman czyta dzieciom 04.06.2016

 
Prelekcja o historii parafii w Gorawinie - 14.05.2016 r. PDF Drukuj Email

Prelekcja Historia Parafii w Gorawinie 14.05.2016

 
AKADEMIA W RZESZNIKOWIE - 3 maja 2016 r. PDF Drukuj Email

AKADEMIA w Rzesznikowie 1 250pxAKADEMIA W RZESZNIKOWIE

        3 maja 2016 roku w sali wiejskiej w Rzesznikowie odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Dnia Flagi.

Uroczystość była poprzedzona Mszą Świętą Odpustową w miejscowym Kościele.

Na wstępie akademii wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu (Natalia Sobczak, Nikola Śliwka, Klaudia Franas, Hubert Wiśniewski), która pod nadzorem nauczycielki języka polskiego p. Małgorzaty Hawrylak przedstawiła informacje o uchwaleniu Konstytucji 3 maja oraz o Dniu Flagi. Ponadto Natalia S. zaprezentowała wiersz Marii Niwińskiej „Wierzę że wrócę”, a Hubert W. wiersz pt. „Jak ja się czuję”.

Czytaj całość ...
 
48 Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki ..." - 2016 PDF Drukuj Email

48  TURNIEJ RECYTATORSKI

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”

   27 kwietnia 2016 roku w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”. Turniej został zapoczątkowany  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, za czasów dawnego województwa koszalińskiego. Jest wiele osób , które z dużym sentymentem podchodzi do Turnieju, chociażby ze względu na to, że kojarzy się z naszym dawnym województwem.

     Recytatorów oceniał Sąd Konkursowy w składzie: Krystyna Golik – Sekretarz Gminy, Renata Maksymiuk – Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościnie, Małgorzata Wojtaluk – Kierownik Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz Aneta Majewska, prowadząca świetlicę oraz punkt biblioteczny w Gminie Gościno.  W Turnieju wzięło udział 32 uczestników, w tym: 12 w kategorii „Ptasząt” (klasy I – III szkoły podstawowej), 14 w kategorii „Ptaszków” (klasy IV – VI szkoły podstawowej), 6 w kategorii „Ptaków” (gimnazjum).

 

- ZOBACZ ZDJĘCIA -

 

Czytaj całość ...
 
Zebranie wiejskie Dębica i Leszczyn - 28.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie DEBICA LESZCZYN 28.04.2016

 
Pomoc dla poszkodowanych w pożarze we Włościborzu PDF Drukuj Email

Pomoc pozar we Wlosciborzu

POMÓŻMY POSZKODOWANYM W POŻARZE

Wójt Gminy Dygowo, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce 19 kwietnia br., w budynku mieszkalnym we Włościborzu nr 10.

 Pożar strawił dorobek całego życia rodzin zamieszkałych we Włościborzu nr 10. W jednej chwili kilkanaście osób zostało pozbawionych dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.
 Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej o udzielenie jej w możliwie szerokim zakresie.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z siedzibą przy ulicy Kolejowej 1, do którego, po uzgodnieniu telefonicznym, można dostarczyć rzeczy, które będą przekazane poszkodowanym. Tel.: 943584558, 943584469

Natomiast pomoc finansową, która zostanie skierowana na odbudowę i wyposażenie spalonego budynku można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Bank Spółdzielczy Białogard oddział Dygowo numer:
85856200070040029120000460

„Pomoc dla poszkodowanych w pożarze we Włościborzu”

Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Wioleta Dzwolak telefon: 943584469 lub 734708052

 
Dzień Flagi 2016. Rocznica Konstytucji 3 Maja PDF Drukuj Email

Dzien Flagi 2016

 
Publiczny wgląd do STUDIUM zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email

Ogloszenie Wglad do Studium zagosp. przest. 2016.04.18

- Pobierz ogłoszenie w pliku PDF -

 
Zbiórka odpadów remontowych - 28.04.2016 PDF Drukuj Email

odpady remontowe

Zbiórka odpadów remontowych !!!

Wójt Gminy Rymań informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016r. (czwartek) na terenie Gminy Rymań zostanie zorganizowana zbiórka odpadów pochodzących z prac remontowych, przeprowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym.  Wymienione  odpady komunalne zgromadzone   w jednym worku do max. 100 kg  będą odbierane w dniu zbiórki sprzed nieruchomości  poszczególnych miejscowości po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi  Urzędu Gminy w Rymaniu (tel. 943534821,  pokój nr 21) Odpady należy wystawić przed nieruchomość do godz. 10:00.

Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą taką usługę.

Pamiętajmy, że odpady remontowe należy ustawić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem odbierającym odpady. 

 
Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu PDF Drukuj Email

pit

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu.

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu zaprasza na kolejny dzień otwarty 16 kwietnia 2016 r. od godz. 9 do 13,  związany ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych za 2015 r. (w siedzibie przy ul. A.Krajowej 2). To dobra okazja, by właśnie tego dnia złożyć rozliczenie podatkowe. Można też będzie skorzystać z fachowej pomocy pracowników skarbówki, jak samodzielnie złożyć zeznanie elektronicznie albo jak skorzystać z usługi Ministerstwa Finansów, tj. wstępnie wypełnionego zeznania rocznego. Ten sposób złożenia zeznania jest szybki, bezpieczny i łatwy, a złożenie deklaracji zajmuje zaledwie parę chwil. Zostaną również w urzędzie wydłużone godziny pracy w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r., który będzie czynny do godz. 17:00.

 
Przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu. PDF Drukuj Email

 logo azbestNabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestzawierających azbest

przedłużony do 29 kwietnia 2016 roku

          Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2016 roku. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku winni  w terminie do 29 kwietnia 2016 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku)  a w przypadku współwłaścicieli  dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego,

- Kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

- Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

 
Zebranie wiejskie w Drozdowie - 14.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie Drozdowo 14.04.2016 550px

 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich -spotkanie 15.04.2016 PDF Drukuj Email

Fundusze Europejskie spotkanie 15.04.2016

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE