Strona główna UG Rymań
Szkolenie - wykorzystanie energii odnawialnej – 12.03.2016 PDF Drukuj Email

SZKOLENIE energia odnawialna 14032016 550px

 
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2016 12:18

Zarządzenie Nr 5/2016

Wójta Gminy Rymań

z dnia 18 lutego 2016 roku

        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

        Działając na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XI/60/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Wójt Gminy Rymań zarządza, co następuje:

§ 1

 1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Rymań.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań,

2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymań,

3)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań

  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządzenie Wójta Nr 05/2016 + załącznik "Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r." - POBIERZ

 
VI Turniej Tenisa Stołowego 14.02.2016 - podsumowanie PDF Drukuj Email

Paletki

VI GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY RYMAŃ

 

W roku bieżącym Turniej odbył się 14 lutego w Rzesznikowie.

Rozgrywki prowadzono w trzech kategoriach wiekowych.

Najmłodsza grupa w wieku 12 do 15 lat, druga grupa 15 – 18 lat, trzecia grupa powyżej 18 lat. Sędziami w Turnieju byli : Jan Fijołek, Tadeusz Kuźma oraz Cezary Sandomierski, którym serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas.

      W pierwszej grupie I miejsce zajął Miłosz Kuźma (II miejsce w roku 2015), II – Paweł Bereda, III – Tomasz Lewczycki;  w grupie drugiej, jak w ubiegłym roku, I miejsce zajął Jakub Strzechmiński, II – Krzysztof Piotrowski i III – Krzysztof Obara; w grupie najstarszej miejsca na podium identycznie jak w roku 2015, i tak: I miejsce Krzysztof Radoń, II miejsce Robert Piskorz i III Cezary Sandomierski.  Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy wręczone przez Wójta Gminy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w Turnieju.

       Zwycięzcom składamy gratulacje, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w Turnieju i życzymy sukcesów w kolejnym Turnieju Tenisa Stołowego w przyszłym roku.

      Uczestnikom Turnieju kibicowali mieszkańcy Sołectwa, wśród których byli Sołtys Sołectwa Henryk Kożuszek oraz miejscowi Radni: Andrzej Ostrysz i Hubert Cienkusz.

Bogumiła Szczęśniak          

 
VI Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Rymań - 14.02.2016 PDF Drukuj Email

VI Turniej Tenisa Stolowego 14.02.2016

 
Ogłoszenia ODR z dnia 09.02.2016 r. Drukuj Email

Ogloszenie ODR 09.02.2016 1 550px

 

Ogloszenie ODR 09.02.2016 2 550px

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 27.01.2016 "Farma Wiatrowa Rymań I" PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 27.01.2016 1

Obwieszczenie Wojta 27.01.2016 2

 
VI Gminny Turniej Tenisa Stołowego 13-14.02.2016 r. PDF Drukuj Email

Turniej Tenisa Stołowego 13 14.02.2016 550px

 
WOŚP 2016 - sprawozdanie PDF Drukuj Email

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

- XXIV FINAŁ 10 STYCZNIA  2016 R.

       Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rymań pokazali  jak wspaniale potrafią się bawić, jak bardzo są wrażliwi i jak los drugiego człowieka nie jest obojętny. Mimo wielu własnych problemów i trudności zawsze potrafią dostrzec kłopoty i potrzeby innych.

      Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy funkcjonował przy Urzędzie Gminy w Rymaniu, Szefem Sztabu po raz trzynasty była Bogumiła Szczęśniak.

     Pieniądze zbierało 30 wolontariuszy, byli to  w szczególności uczniowie miejscowych szkół, wspomagani przez strażaków i rodziców. Najwięcej zebrali: Grzegorz Ruciński – 826,85 zł (rekord), Julia Sadowska – 650,80 zł (takiej kwoty również żaden z wolontariuszy, przez wszystkie lata naszego grania nie zabrał), Patryk Wereszczyński – 325,93 zł, Aldona Korytowska – 315 zł, Marta Tymek – 295,81 zł, Dominika Popławska – 294,85 zł, Dawid Strzechmiński – 287,25 zł, Patryk Stefaniak – 269,18 zł, Anna Wiśniewska – 242,54 zł, Małgorzata Hawrylak – 241 zł.

Więcej…
 
Ogłoszenie ODR z dnia 12.01.2016 r. PDF Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200

Szkolenie powiatowe 29.01.2016r.  godz. 11.00

Miejsce szkolenia :  Urząd Gminy w Kołobrzegu (sala konferencyjna)

 TEMATY:  ROLNICTWO  EKOLOGICZNE po 2014r.

Przepisy prawne. Zasady przestawiania gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne.

Prowadzący szkolenie – prezes Agro Eko z Warszawy.     

                      Organizator:  Terenowy Zespół Doradców  Kołobrzegu

 

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 23.12.2015 "Farma Wiatrowa Rymań II" PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 23.12.2015 zawiadomienie stron ok


 

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 23.12.2015 przystapienie do przeprowadzenia oceny1 ok

Obwieszczenie Wojta 23.12.2015 przystapienie do przeprowadzenia oceny2 ok


 

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 23.12.2015 o wydaniu postanowienia1 ok

Obwieszczenie Wojta 23.12.2015 o wydaniu postanowienia2 ok

 
WOŚP 2016 - ogłoszenie nr 2 PDF Drukuj Email

WOSP 2016 ogloszenie nr2

 
Obwieszczenie - miejscowy planu zagosp. przestrzennego "Drozdowo"_14.12.2015 PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF-

Obwieszczenie miejcowy plan Drozdowo 14.12.2015 550

 
Obwieszczenie - miejscowy planu zagosp. przestrzennego "Kamień Rymański"_14.12.2015 PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie miejcowy plan Kamien Rym 14.12.2015 550

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 3/2015" PDF Drukuj Email

PR 53 grudzien 2015 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 3/2015 (53), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
- Działalność edukacyjna a gospodarka odpadami
- Z OBRAD SESJI…
- APEL skierowany do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych !!!
- Czy młodzi będą przyszłością Kościoła?
- Teraz posługiwać będzie z nieba
- ISTOTA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEBACZENIA - POJEDNANIA, A POSZANOWANIE PRAWDY
- Seniorzy z Rymania na Kaszubach
- W Rymaniu powstanie Regionalna Izba Muzealna
- Z życia uczniów szkoły filialnej w Dębicy
- Co się dzieje w Szkole Filialnej w Drozdowie?
- Szkoła – miejsce zmian i nowości

Pobierz PULS RYMANIA 3/2015 (53)

 
Obwieszczenie Wójta - 07.12.2015 r. PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 07.12.2015 1 550

Obwieszczenie Wojta 07.12.2015 2 550

 
Obwieszczenie Wójta - 03.12.2015 r. PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 03.12.2015 1 550

Obwieszczenie Wojta 03.12.2015 2 550

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE

Ankieta