Strona główna UG Rymań
Ogłoszenia ODR z dnia 10.01.2017 r. PDF Drukuj Email

Ogloszenie ODR 2017.01.10

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2017

olimpiada mlodych 2017.01.10

 
Finał WOŚP 2017 PDF Drukuj Email

Final WOSP 2017

 
Decyzja - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PDF Drukuj Email

Zal. graf Budowa stacji telefonii komorkowej 250

Decyzja w sprawie inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce. nr 237, odręb Rymań, gmina Rymań.

- pobierz plik PDF -

 
WOŚP 2017 - informacja PDF Drukuj Email

Final WOSP 2017 informacja

 
Firma z branży meblowej poszukuje pracowników PDF Drukuj Email

Ogłoszenie pracownicy do produkcji mebli Karlino 550

 
Programu Rewitalizacji Gminy Rymań PDF Drukuj Email

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań na lata 2016-2022

1. Konsultacje

 Szanowni Państwo                                                            

W związku z zakończeniem zasadniczych prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wszelkie uwagi i sugestie, które posłużą do nadania ostatecznego kształtu tego strategicznego opracowania dla Naszej Gminy.

Działanie to ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że uwagi mają charakter w pełni anonimowy, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

2. ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Rymań Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę prosimy składać do dnia 13 stycznia 2017 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .   Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Rymań na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Rymań - Pobierz

 

3. Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022 

Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022 - Pobierz

 
Od 1 stycznia 2017 r. zmiana firmy odbierającej odpady komunalne. PDF Drukuj Email

Informacja z dnia 20.04.2017 r.

UWAGA - Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne

Do prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano w dniu 06.04.2017r. na podstawie wniosku z dnia 31.03.2017r. zmiany wpisu w zakresie zmiany nazwy Przedsiębiorcy tj.:

Nazwę firmy Przedsiębiorcy w brzmieniu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO FIUK Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości  Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

zastąpiono:
ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

 


Odpady logo

 OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

  Informacja o zasadach  odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2017r. 

Wójt Gminy Rymań informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  EKO FIUK Sp.k. z siedzibą w Chojnicy, gm. Mirosławiec. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w którym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym, że Firma „JOD-KAR” Zdzisław Jodko będzie  świadczyć usługi jeszcze do końca grudnia 2016r., podczas ostatnich odbiorów odpadów może żądać zwrotu pojemników oddanych mieszkańcom w dzierżawę.

 

Dostarczanie pojemników i worków  właścicielom nieruchomości zamieszkałych w ramach rozpoczęcia realizacji usługi

PHU EKO FIUK Sp.k. na czas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązane jest wyposażyć właścicieli obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych w:
-  w odpowiednie pojemniki/kontenery na odpady komunalne zmieszane;
- w pojemniki/kontenery/worki wykonane z tworzyw sztucznych (z informacją o sposobie korzystania z nich) do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednich kolorach
, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki nie przepełniały się. Pojemniki na odpady komunalne o określonej pojemności powinny być dostarczane w zależności od potrzeb mieszkańców i ustawione w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Wykonawca naprawi lub wymieni pojemniki na odpady komunalne niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości jednak nie później niż w dniu przypadającym na wywóz odpadów z miejsca zbierania odpadów w którym znajduje się zgłoszony pojemnik. W przypadku, gdy uszkodzenie pojemnika uniemożliwia zbiórkę odpadów lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, Wykonawca natychmiast zastąpi go nowym pojemnikiem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców Gminy Rymań oraz ozostawienia na wymianę nowych worków w ilościach i rodzajach odpowiadających  odebranym oraz według  bieżących potrzeb mieszkańców tj. dostosowanych do ilości zebranych odpadów. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 zostanie podany do publicznej wiadomości  mieszkańcom gminy do końca grudnia 2016 roku. Od stycznia 2017r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie i wynoszą miesięcznie 10,00zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20,00zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości  zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości winny być uiszczane bez wezwania,  z dołu, w następujących terminach:

1) do 28 lutego – za miesiące styczeń, luty

2) do 30 kwietnia – za miesiące marzec, kwiecień,

3) do 30 czerwca- za miesiące maj, czerwiec,

4) do 31 sierpnia – za miesiące lipiec, sierpień,

5) do 31 października – za miesiące wrzesień, październik,

6) do 31 grudnia – za miesiące listopad, grudzień. 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieterminowego regulowania należności, po upływie terminu płatności, wysyłane będą  upomnienia. Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł. Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami podczas toczącego się postępowania. 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka osób, narodziny dzieci, zgony osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 4/2016" PDF Drukuj Email

PR 57 grudzien 2016 171pxZapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 4/2016 (57), który zawiera między innymi takie artykuły jak:
- Od jesiennej szarugi po świąteczne nastroje,

- OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE,
- „Edukacja na starcie”,
- UPOMINKI I UŚMIECH DLA PENSIONARIUSZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ,
- Gość z Watykanu w Urzędzie Gminy,
- Regionalna Izba Muzealna w Rymaniu już otwarta!
- Bal Seniora 2016,
- Wieści ze szkolnego dębickiego podwórka,
- Wigilia u Seniorów w Rymaniu,
- Echa wydarzeń ze szkoły w Drozdowie,
- ,,POCIĄG DO WOLNOŚCI”,
- TO NIE MOJE DZIECKO,
- SZKOŁA FILIALNA W STARNINIE,

Pobierz PULS RYMANIA 4/2016 (57)

 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023 PDF Drukuj Email

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań na lata 2016-2023

Informujemy, że 28.12.2016 r. ogłoszone zostaną konsultacje społeczne projektu  Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i wypełnienia formularza, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji i opinii co do przedmiotowego projektu. 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja rozumiana jest jako działanie mających na celu

przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

 

Celem rewitalizacji jest  ożywienie społeczne i gospodarcze miast, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych czy miejskich poprzez:

·        odnowę zdegradowanych obszarów miejskich i dzielnic mieszkaniowych zwłaszcza zabytkowych,

·        zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę  dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne,   rekreacyjne i turystyczne.

 
Ogłoszenia Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" - nabór wniosków PDF Drukuj Email

Logo stwoarzyszenie LGD

Ogłoszenia Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" - nabór wniosków. Szczegółowe ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl.

1. Ogłoszenie nr 1/2017 Stowarzyszenie LGD "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków - POBIERZ

2. Ogłoszenie nr 2/2017 Stowarzyszenie LGD "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków - POBIERZ

 
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego PDF Drukuj Email

Rozporzadzenie uzywania srodkow pirotechnicznych 550

 
Ogłoszenie ARiMR - pomoc dla rolników, PDF Drukuj Email

Logo PROW 200px

ARiMR uruchamia w ramach PROW 2014 - 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi

 

 

Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski żywiołowe składników gospodarstwa. Zdjęcie Artur Kubat

kleska

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Czytaj całość ...
 
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rymań

 1 grudnia 2016 r. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski powołał Zepsół ds. Likwidacji barier architektonicznych. Zadaniem tego Zespołu będzie zdiagnozowanie dróg i obiektów publicznych na terenie Powiatu Kołobrzeskiego. Działa również adres e-mailowy, pod który można wysyłać swoje uwagi dot. utrudnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 
Wigilia z Tradycją w Gościnie PDF Drukuj Email

Wigilia z Tradycja w Goscinie 550

 REGULAMIN KONKURSU - Pobierz

 
Obwieszczenie Wójta - uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rymań" PDF Drukuj Email

drzewoOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYMAŃ

o możliwości składania uwag i wniosków do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rymań na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023”

 

1. Obwieszczenie Wójta - POBIERZ

2. Program Ochrony Środowiska - POBIERZ

3. Formularz zgłoszenia uwag - POBIERZ

 
Ogłoszenia ARiMR z dnia 29.11.2016 r. PDF Drukuj Email

 Logo PROW 200pxTermin naboru wniosków-27.12 2016 r. – 25.01.2017 r.

"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014-2020

Pobierz ogłoszenie w pliku PDF

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE