Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.05.2019 r. Drukuj

OPŁATY  ZA  ALKOHOL
DO 31 MAJA 2019 ROKU !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy przypominamy , że 31 maja 2019r.  upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

 NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

 - z adnotacją, że jest to opłata roczna lub II rata za 2019 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.