Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu na terenie Gminy Rymań Drukuj Email

 

Logo projekt. 550

Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Rymaniu dzięki otrzymanemu wsparciu zakresie działania:

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

mógł zrealizować przedsięwzięcia pod nazwą:

Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo

 

Całkowity koszt operacji w zł:  99 470,10

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 98 202,10

Dofinansowanie projektu w zł: 83 471,00

Dofinansowanie ze środków EFMR w zł: 70 950,35

Dofinansowanie ze środków wkładu krajowego w zł: 12 520,65

 

Opis projektu:

Operacja pn.: „Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo” polegała na wybudowaniu obiektu pełniącego funkcję rekreacyjne i rozrywkowe. Inwestycja zrealizowania została na działce nr 250/3 w miejscowości Rzesznikowie. 

Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia zakładanego celu. Wzbogaciła ofertę rekreacji i wypoczynku, zapewniła różne rodzaje zabaw i współpracy w grupie.

Dzięki realizacji projektu zostały stworzone dzieciom warunki rozwoju aktywności ruchowej i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Dzieci mogą teraz przebywać ze swoimi rówieśnikami, pogłębiać więzi rozwijane w szkole.

Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia miejsca aktywnego spędzania czasu dzięki czemu wpłynęło to na poprawę fizyczną dzieci, zaspokoiło potrzeby mieszkańców i podniosło atrakcyjność miejscowości. Poprzez realizację projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców.

 

Cel projektu:

Celem operacji było wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu,  a dzięki temu wpłynęło to na poprawę fizyczną dzieci, zaspokoiło potrzeby mieszkańców i  podniosło atrakcyjność miejscowości. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

 

Efekty rzeczowe projektu jest:

- Powstanie wydzielonego placu zabaw o powierzchni ok. 1100m²

- Montaż urządzeń wraz z ich zakupem

 

Rezultatu:

- Zjazd linowy – kpl. 1,

- Zestaw wielofunkcyjny – kpl. 1,

Piaskownica – kpl. 1,

- Huśtawka wahadłowa 1 stanowiskowa  – kpl.1

- Huśtawka wahadłowa 2 stanowiskowa  – kpl. 1,

- Karuzela – kpl. 1,

- Ławki parkowe – szt. 2,

- Pojemnik na odpady stałe – szt. 1,

 

Oddziaływania:

- zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi;

- wzbogacenie oferty rekreacji i wypoczynku dla dzieci;

- podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

2.1 500

2.2 500

2.4 300

2.6 300


Logo projekt. 550Gmina Rymań dzięki otrzymanemu wsparciu zakresie działania:

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

mogła zrealizować przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa siłowni zewnętrznej w Jarkowie”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 67 458,99

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 67 458,99

Dofinansowanie projektu w zł: 57 340,00

Dofinansowanie ze środków EFMR w zł: 48 739,00

Dofinansowanie ze środków wkładu krajowego w zł: 8 601,00

Dofinansowanie przedsięwzięcia pozwoliło zrealizować inwestycję poprzez wyposażenie terenu przy sali wiejskiej w elementy siłowni „pod chmurką”.

Opis projektu:

Operacja pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Jarkowie” ” polegać będzie na utworzeniu siłowni na wolnym powietrzu stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, do nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Jarkowa. Siłownia „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku.

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, tak aby umożliwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz swobodne poruszanie się z wózkami dziecięcymi.

Powstała siłownia zewnętrzna umożliwiła wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Proponowany zestaw rekreacyjny będzie służył zarówno młodszym i starszym dzieciom, młodzieży oraz wszystkim mieszkańcom i turystom. Celem powstałej siłowni jest umożliwić wszystkim niezależnie od wieku i umiejętności dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Inwestycja zrealizowana została na działce nr 36/1 i 3/1 w miejscowości Jarkowo.

Cel projektu:

Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca rekreacji mieszkańcom i turystom. Budowa siłowni zewnętrznej w Jarkowie zaspokoiła potrzeby mieszkańców, podniosła atrakcyjność miejscowości oraz przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

 

Efekty rzeczowe projektu:

- Nowo powstała zewnętrzna siłownia.

- Siłownia w miejscowości Jarkowo o powierzchni około 300 m².

 

Rezultatem projektu jest:

- Montaż urządzenia „wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny" – komplet 1,

- Montaż urządzenia „odwodziciel + słup + wahadło" – komplet 1,

- Montaż urządzenia „biegacz” – sztuk 1,

- Montaż urządzenia „orbiterek” – sztuk 1,

- Montaż urządzenia „jeździec” – sztuk 1,

- Montaż urządzenia „wioślarz” – sztuk 1,

- Wiata drewniana 6,0x 3,5 m z stołami i ławami – komplet 1,

- Regulamin użytkowania obiektu na słupku – sztuk 1,

- Montaż kosza na śmieci – sztuk 1.

 

Wyżej wymienione wyposażenie siłowni zewnętrznej w Jarkowie przyczyniło się do osiągnięcia zakładanego celu. Wzbogaciło ofertę rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz sprawiło możliwość wspólnej zabawy i współpracy w grupie.

Dzięki realizacji projektu zostały stworzone mieszkańcom Jarkowa warunki do aktywności ruchowej i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ponad to zadanie pozwoliło zaktywizować społeczność lokalną oraz poprawić jakość życia mieszkańców.

Oddziaływania:

- zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi;

- wzbogacenie oferty rekreacji i wypoczynku dla dzieci;

- podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

 

Silownia w Jarkowie 01

 Silownia w Jarkowie 1

Silownia w Jarkowie 2

Silownia w Jarkowie 3

Silownia w Jarkowie 4

Silownia w Jarkowie 5

Silownia w Jarkowie 6


 

Logo projekt. 550

Gmina Rymań dzięki otrzymanemu wsparciu zakresie działania:

 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych  

mogła zrealizować przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie”

 

Całkowity koszt operacji w zł:  84 449,45

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 84 449,45

Dofinansowanie projektu w zł: 71 782,00

Dofinansowanie ze środków EFMR w zł: 61 014,70

Dofinansowanie ze środków wkładu krajowego w zł: 10 767,30

Opis projektu:

Operacja pn.: „Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie” polegała na utworzeniu siłowni na wolnym powietrzu stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, do nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Rzesznikowa. Siłownia „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku.

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, tak aby umożliwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz swobodne poruszanie się z wózkami dziecięcymi.

Powstała siłownia plenerowa umożliwiła wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Inwestycja realizowana została działce nr 240 i 221 w miejscowości Rzesznikowo.

Cel projektu:

Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca rekreacji mieszkańcom i turystom. Działanie zaspokoiło potrzeby mieszkańców i podniosło atrakcyjność miejscowości oraz przyczyniło się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę siłowni plenerowej w Rzesznikowie.

Efekty rzeczowe projektu:

-  Nowo powstała zewnętrzna siłownia.

-  Siłownia w miejscowości Rzesznikowo o powierzchni 585m2.

Rezultaty projektu:

 -  Montaż urządzenia jeździec – szt. 1,

-  Montaż urządzenia orbiterem – szt. 1,

-  Montaż urządzenia wyciskanie siedząc – szt. 1,

-  Montaż urządzenia wyciąg górny pojedynczy – szt. 1,

-  Montaż urządzenia narciarz – szt. 1,

-  Montaż wiaty z ławkami i stołem – szt. 1,

-  Montaż kosza na odpady – szt. 1,

-  Montaż stojaków na rowery – 20 miejsc,

-  Montaż autonomicznych hybrydowych słupów oświetleniowych – szt. 2

Oddziaływania:

-  zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi;

-  wzbogacenie oferty rekreacji i wypoczynku dla dzieci;

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

Silownia w Rzesznikowie 1 500

Silownia w Rzesznikowie 3 500

Silownia w Rzesznikowie 2 500


 

Logo projekt. 550

Gmina Rymań dzięki otrzymanemu wsparciu zakresie działania:

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

 

mogła zrealizować przedsięwzięcia pod nazwą:

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 71 820,18

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 71 820,18

Dofinansowanie projektu w zł: 61 047,00

Dofinansowanie ze środków EFMR w zł: 51 889,95

Dofinansowanie ze środków wkładu krajowego w zł: 9 157,05

 

Opis projektu:

Operacja polegała na doposażeniu placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Koszalińską i Nową w Rymaniu ponieważ istniejący plac zabaw wyposażony był w elementy ubogie i przeznaczone tylko dla najmłodszych użytkowników. Poprzez zamontowanie nowych urządzeń i zestawów rekreacyjnych służy on teraz zarówno maluszkom, starszym dzieciom, młodzieży oraz wszystkim mieszkańcom i turystom

Realizacja zadania przyczyniła się do wzbogacenia istniejącego placu zabaw gdzie nowe urządzenia zachęciły dzieci do dodatkowej aktywności fizycznej oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Doposażony plac zabaw sprawił, że stał się on miejscem bardziej atrakcyjnym i częściej odwiedzanym przez mieszkańców w każdym wieku.

 

Cel projektu:

Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca rekreacji dzieciom i młodzieży. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań, dz. nr 90/16. zaspokoiło potrzeby mieszkańców i podniosło atrakcyjność miejscowości oraz przyczynił się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

 

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

- Roboty przygotowawcze

- Montaż urządzeń wraz z ich zakupem

Rezultatu:

- Zamontowano urządzenie jeździec

- Zamontowano urządzenie orbiterek

- Zamontowano urządzenie wyciskanie siedząc + wyciąg górny pojedynczy

- Zamontowano urządzenie wyciąg górny pojedynczy motyl

- Zamontowano urządzenie narciarz/wioślarz

- Zamontowano urządzenie zjazd linowy 24m

- Zamontowano urządzenie zestaw wielofunkcyjny

- Zamontowano piaskownicę z daszkiem

- Zamontowano ławki parkowe

- Zamontowano pojemnik na odpady stałe

- Zamontowano szyld regulaminu.

Oddziaływania:

- zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi;

- wzbogacenie oferty rekreacji i wypoczynku dla dzieci;

- podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

placu zabaw Ryman 1 400

placu zabaw Ryman 2 400

placu zabaw Ryman 3 400

 


 

SilowniaInfokiosk

logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Gmina Rymań w ostatnich miesiącach dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogła zrealizować przedsięwzięcia takie jak:

1. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Skrzydłowie”

2. „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego w sali wiejskiej w Kinowie”

3. "Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie”

4. „Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”

5. „Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu”

6. „Uruchomieniem infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań” 


logo Program Rozwoju Obszarow WiejskichProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Skrzydłowie

 

Całkowity koszt operacji w zł: 37 314,15

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 29 836,71

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 23 869,36 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja polegała na wybudowaniu obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i rozrywkowe. Inwestycja zrealizowana była na działce nr 364/46 w miejscowości Skrzydłowo.

Plac zabaw w Skrzydłowie powstał przy powstałej w 2012 roku ścieżce rowerowej wiodącej po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej.

Cel projektu:

Realizacja projektu wpłynęła na: wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu, stworzyła miejsce aktywnego spędzania czasu dzięki czemu wpłynęło to na poprawę fizyczną dzieci, zaspokoiła potrzeby mieszkańców i podniosła atrakcyjność miejscowości. Poprzez realizację projektu nastąpiła poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty przygotowawcze

-  Montaż urządzeń wraz z ich zakupem

Rezultatu:

-  Zamontowano zestaw wielofunkcyjny (wieża z daszkiem - 2 szt., zjeżdżalnia, przejście łukowe, ścianka linowa szachownica, wejście wspinaczkowe, wejście wspinaczkowe otworowe)

-  Zamontowano huśtawkę dwumiejscową H-2

-  Zamontowano huśtawkę wagową

-  Zamontowano piaskownicę zasuwaną

-  Zamontowano zestaw: czworobok sprawnościowy

-  Zamontowano ławki – 2 szt.

-  Zamontowano kosz na śmieci metalowy – 1 szt.

-  Zamontowano tablicę z regulaminem

-  Zamontowano płotek

 Oddziaływania:

-  zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi;

-  wzbogacenie oferty rekreacji i wypoczynku dla dzieci;

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

 

Nazwa projektu:

„Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego w sali wiejskiej w Kinowie”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 66 577,53

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 54 128,07

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 39 298,00 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Zadanie zrealizowane zostało na działkach 51/1, 51/2 w miejscowości Kinowo.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy i zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Wyprodukowana energia z elektrowni fotowoltaicznej w powiązaniu z pompami ciepła zapewniła w obiekcie ciągłe, bez obsługowe dostarczenie ogrzewania i ciepłej wody. Wprowadzenie tego systemu, który przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarza prąd elektryczny z promieniowania słonecznego jest kolejnym krokiem w konsekwentnym budowaniu alternatywy dla konwencjonalnych sposobów ogrzewania. Realizacja operacji wpłynęła na poprawę komfortu korzystających z sali mieszkańców uczestniczących w zajęciach jak i imprezach okolicznościowych.

Zamontowano 24 panele fotowoltaiczne na dachu sali wiejskiej w Kinowie, o całkowitej powierzchni 39.3 m2, pozwoliło to wyprodukować energię w ilości 5.61 MWh na rok co pozwoliło na zasilenie pomp ciepła. Panele zostały ustawione pod katem 34 stopni. Inwestycja przyczyniła się do wzbogacenia atrakcyjności sali, spowodowała, że mieszkańcy Kinowa i okolic chętniej korzystają z walorów sali, gdzie organizowane są spotkania, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe dla społeczności lokalnej.

Ponadto wykorzystanie systemu znajduje zastosowanie w dwóch głównych elementach: ekologicznym, bo wytwarzana energia elektryczna jest ze źródła odnawialnego oraz praktycznym, ponieważ promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne. Jest to najbardziej ekologiczny sposób produkcji energii elektrycznej. Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny umożliwia wygenerowanie energii elektrycznej pozwalającej w 100 % pokryć zapotrzebowanie konsumenta.

Cel projektu:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii poprzez innowacyjne podejście do środowiska. Poprzez zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do środowiska. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy działalności kulturalno - oświatowej.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Dostawa komponentów systemu fotowoltaicznego

-  Montaż i rozruch systemu fotowoltaicznego

Rezultatu:

-  Zamontowano moduł fotowoltaiczny IBC PolySol 240, o mocy 240 Wp - 24 szt.

-  Zamontowano inwerter fotowoltaiczny SMA Tripower 6000 TL-20, o mocy 6 kW - 1 kpl.

-  Zamontowano system montażowy na dachu płaskim - 24 szt.

-  Zamontowano przewód solarny IBC Flexy SunPVF-1 - 50 m.b.

-  Zamontowano rozdzielnia PV z aparaturą zabezpieczającą - 1 kpl.

-  Zamontowano urządzenie monitorujące Sunny WebBox BT - 1 kpl.

-  Zamontowano czujnik nasłonecznienia Sunny Sensor Box PI - 1 kpl.

Oddziaływania:

-  zmieszczenie zużycia energii elektrycznej;

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości;


logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie

 

Całkowity koszt operacji w zł: 61 500,00

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 50 000,00

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 24 999,99 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja poległa na wymianie podłogi z desek na legarach drewnianych, które były zaatakowane przez grzyby i pleśnie. Ponadto miejscami występowały zarwania deskowania. Inwestycja zrealizowana była na działce nr 173 w Gorawinie w budynku wybudowany w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej. Budynek w roku 2011 został ocieplony. Posiada instalację wodociągową c.o. i c.w.u oraz kanalizację.

Sala wiejska prowadzi działalność kulturalno – oświatową, stanowi centrum kultury we wsi i tu odbywają się zajęcia dla dzieci, imprezy okolicznościowe, jest miejscem do spędzania wolnego czasu przez społeczność.

Sala wiejska w roku 2011 została wyposażona z dofinansowania ze środków PROW, na chwilę doposażenia sali nie było konieczności przeprowadzenia remontu podłogi, gdyż była ona w dobrym stanie. Na skutek przeprowadzonej pełnej termomodernizacji budynku i wyposażenia nastąpiło intensywne użytkowanie sali wobec czego stan ponad dwudziestoletniej podłogi drewnianej pogorszył się. Deski wypaczyły się i rozszczelniły, powstały duże szpary. W wielu miejscach deski spróchniały, negatywnie wpływało to na wygląd sali jak i komfort przebywających w niej osób. Stan techniczny podłogi nie pozwalał na utrzymanie jej w odpowiedniej czystości.

Wymiana podłogi przyczyniła się do osiągnięcia aktualnych norm i standardów, które zagwarantowały bezpieczeństwo, estetykę i łatwość utrzymania czystości.

Przeprowadzona modernizacja podłogi sali o powierzchni 162,27m² polegała na termomodernizacji poprzez zastosowanie ocieplenia podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm.

Cel projektu:

Celem operacji jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców, zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, a także poprawienie dostępności do działań kulturalnych tj. akademii, wydarzeń artystycznych oraz propagowanie inicjatyw społecznych. Podniesienie standardu świadczonych usług nastąpi poprzez remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty rozbiórkowe

-  Roboty budowane

Rezultatu:

-  zdemontowano podłogę drewnianą z sali i sceny,

-  wykonano podsypki w pomieszczeniu sali,

-  wykonano podkłady betonowe z betonu C 7,5/10,

-  wykonano szczelną izolację z folii z połączeniem izolacji poziomej ścian (sala i scena),

-  wykonano ocieplenie podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm,

-  użyto warstwy izolacji z folii,

-  podkładu z betony grubości 4 cm zbrojonego siatką z drutu średnicy 3 mm oczka 15x15x cm,

-  użyto warstwy wyrównawczej pod wykładzinę,

-  ułożono wykładzinę.

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych,

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

 


logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

„Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 45 510,00

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 37 000,00

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 24 999,99 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja polegała na wymianie podłogi z desek drewnianych, które były zaatakowana przez grzyby i pleśnie. Ponadto miejscami występowały zarwania desek. Inwestycja zrealizowana była na działce nr 262 w Rzesznikowie. Budynek sali wybudowany został w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej czyli jest murowany z cegły pełnej palonej. Budynek w roku 2011 został ocieplony. Posiada instalację wodociągową c.o. i c.w.u oraz kanalizację.

Sala wiejska jest centrum kultury wsi i prowadzi działalność kulturalno – oświatową, tu odbywają się zajęcia dla dzieci, imprezy okolicznościowe, jest miejscem do spędzania wolnego czasu.

Sala wiejska w roku 2011 została wyposażona z dofinansowania ze środków PROW, jednak na chwilę doposażenia sali nie było konieczności przeprowadzenia remontu podłogi, gdyż była ona w dobrym stanie. W wyniku przeprowadzonej pełnej termomodernizacji budynku (pełnego ocieplenia obiektu) i wyposażenia społeczność miejscowości Rzesznikowo i gminy intensywnie korzystała z walorów sali w skutek czego piętnastoletnie drewniane deski rozszczelniły się, tworząc duże szpary, podłoga w wielu miejscach spróchniała i zapadła się przez co zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.

Nie była możliwe utrzymanie odpowiedniej czystości sali ponieważ podłoga nie spełniała standardów. Realizacja projektu zapewniła stworzenie zgodnej z normami, bezpiecznej i łatwej do utrzymania czystości podłogi oraz podniosła standard sali.

Przeprowadzona modernizacja podłogi sali w Rzesznikowie o powierzchni 132,95m² polegała na termomodernizacji poprzez zastosowanie ocieplenia podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm.

Cel projektu:

Celem operacji było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. Poprawienie dostępności do działań kulturalnych (akademii, wydarzeń artystycznych) i propagowanie inicjatyw społecznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług poprzez remont podłogi sali wiejskiej w Rzesznikowie.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty rozbiórkowe

-  Roboty budowane

Rezultatu:

-  zdemontowano podłogę drewnianą ze sceny i sali,

-  wykonano podsypki w pomieszczeniu sali,

-  wykonano podkład betonowy z betonu C 7,5/10,

-  wykonano szczelnej izolacji z folii z połączeniem izolacji poziomej ścian (sala, scena),

-  wykonano ocieplenia podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm,

-  wyłożono warstwy izolacji z folii,

-  wykonano podkład betony o grubości 4 cm zbrojonego siatką z drutu średnicy 3 mm oczka 15x15x cm,

-  wyłożono warstwę wyrównawczą pod wykładziny,

-  ułożono wykładzinę

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych,

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

 


logo Program Rozwoju Obszarow WiejskichProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

„Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 32 201,40

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 26 180,00

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 19 832,54 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

W ramach operacji „Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu" zakupiony został niezbędny sprzęt sportowy (piłki i rakiety do tenisa ziemnego) oraz wykładzina ochronna na podłogę sali sportowej. Ponieważ gmina patrzy na halę sportową coraz częściej z punktu widzenia funkcjonalności nie koncentrując się tylko na tym, że ma ona służyć sportowcom, lecz aby była też użyteczna przy najróżniejszych przedsięwzięciach należało wyposażyć ją w okrycie ochronne do podłóg. Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z UKS "Viking" na działce 136/2, 137 w Rymaniu.

Budynek hali widowiskowo – sportowej został wybudowany 2007 r. ma powierzchnię 2.530 m2, widownię na 535 miejsc, może pełnić funkcję boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej oraz tenisa ziemnego. W budynku hali jest również siłownia (117 m2), szatnie oraz zaplecze sanitarne. Hala spełnia wymogi Unii Europejskiej.

Jest miejscem sportowo – kulturalnym, stanowi centrum rozrywki i sportu w miejscowości. Tu w godzinach przedpołudniowych odbywają się zajęcia lekcyjne dla uczniów ZSP natomiast w godzinach popołudniowych organizowane są tu wszelkiego rodzaju treningi, zawody i innego typu uroczystości.

Cel projektu:

Celem operacji było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców na wsi, zapewnienie dobrze wyposażonego miejsca wspólnych spotkań, a również poprawienie warunków do działań sportowych i kulturalnych. Poprzez wyposażenie hali sportowej w Rymaniu w dodatkowy sprzęt został podniesiony standard świadczonych usług.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  zakupione wyposażenie

Rezultatu:

-  wykładzina dywanowa ilość ok. 1152 m2,

-  piłki siatkowa – 10 szt.

-  piłki do gry w piłkę nożną – 10 szt.

-  rakiety do tenisa ziemnego – 8 szt.

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do działań sportowych.

 


logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu:

„Uruchomieniem infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 357 117,18

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 267 524,74

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 214 019,79 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja zrealizowana w centrum miejscowości Rymań. Plac postojowy znajduje się przy drodze krajowej nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk oraz przy ścieżce rowerowej, gdzie dociera szeroka grupa turystów. Ponadto obszar Gminy Rymań jest bogaty w walory przyrodniczo – kulturalne, który stanowi podstawę do stworzenia lepszej oferty turystycznej poprze poprawę infrastruktury placu postojowego, na którym został utworzony punkt informacji publicznej w postaci infokiosku internetowego, który jest bezpłatny, ogólnie dostępny i działający w sposób ciągły. Dodatkowo na placu znajduje się targowisko.

Cel projektu:

Celem operacji była poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont nawierzchni placu postojowego w centrum miejscowości Rymań wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej jakim jest infokiosk internetowy.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty przygotowawcze

-  Podbudowy i nawierzchnie

-  Roboty odwodnienia

-  Wyposażenie

Rezultatu:

-  Wykonanie placu wraz z odwodnieniem

-  Postawianie Infokiosk

-  Postawienie osłony mobilnych stanowisk handlowych

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do działań sportowych.


 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki