Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Współpraca z organizacjami pozarządowym Drukuj Email

Konsultacje "Programu współpracy Wojewodztwa  Zachodniopomorskiego z
organizacjami pozarządowymi na 2012 rok" rozpoczęte!

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęły się konsultacje
"Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". Program konsultowany będzie przez 14 dni czyli do 21-go września. Następnie, po uwzględnieniu nadesłanych przez zainteresowane podmioty opinii i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji, Program zostanie skierowany pod obrady Sejmiku.

 

Informacja o konsultacjach dostępna jest:

1. W BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w
zakładce konsultacje: https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content
<https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30418:konsu
ltacje-projektu-programu-wspopracy-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-organi
zacjami-pozarzdowymi-w-2012-roku&catid=625:konsultacje&Itemid=430>
&view=article&id=30418:konsultacje-projektu-programu-wspopracy-wojewodztwa-z
achodniopomorskiego-z-organizacjami-pozarzdowymi-w-2012-roku&catid=625:konsu
ltacje&Itemid=430

2. Na stronie głównej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Wydziału
Współpracy Społecznej: http://www.wzp.pl/

3. Na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej w zakładkach
aktualności i organizacje pozarządowe/program współpracy z NGO:
http://www.wws.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_ngo.h


Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska
Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. ( 0-91) 44 16 224
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki