Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Obwieszczenie Wójta nr BD.6620.04.2024 z dnia 03.07.2024 r. Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta nr BD.6620.04.2024 z dnia 03.07.2024 r. o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Przedsięwzięcie:

"Zmiana warunków eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie, dz. nr 437/2 obr. Leszczyn".

 

- POBIERZ -


Link do ogłoszenia a stronie BIP: https://bip.ryman.pl/bip/ochrona-srodowiska/obwieszczenia/2024


 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki