Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 08 września 2023 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

08 września 2023 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spraw ie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rymań, przy ul. Koszalińskiej 28.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości położonej w Rymaniu.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki