PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Wnioski na zakup węgla na 2023 rok Drukuj Email

wegiel 241WNIOSKI NA ZAKUP WĘGLA NA 2023 ROK ORAZ PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA

Gmina Rymań rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Węgiel w preferencyjnej cenie 1750zł brutto za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w sekretariacie w Urzędzie Gminy Rymań (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań) w godzinach pracy Urzędu tj. 7:15-15.15.

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1. WNIOSEK
a. Aby zakupić węgiel należy złożyć wniosek do Urzędu.
b. We wniosku należy podać:
• swoje dane (wraz z adresem prowadzenia gospodarstwa domowego),
• ilość oraz sortyment węgla.
Ponadto należy złożyć oświadczenie odnośnie zakupionego wcześniej węgla w myśl ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie zakupiła węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

2. ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia. Urzędnik informuje telefonicznie bądź mailowo o możliwości dokonania wpłaty za węgiel, gdy asortyment jest dostępny na składzie węglowym.

 

3.WPŁATA

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać wpłaty należności w wysokości 1750 zł za tonę węgla na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rymań nr konta: 83858110430600035820000002 wpisując w tytule przelewu: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu węgla, adres prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

4. ODBIÓR WĘGLA

Po dokonaniu wpłaty należy się udać do Urzędu z potwierdzeniem wpłaty, gdzie pracownik przygotuje fakturę za zakupiony węgiel i ustali datę oraz godzinę odbioru. Węgiel należy odebrać osobiście, własnym transportem. W przypadku odbioru przez inną osobę należy ją upoważnić (druk upoważnienia dostępny jest poniżej lub w Urzędzie)

 

Dokumenty potrzebne do odbioru węgla:

- oryginał faktury za zakupiony węgiel

- druk upoważnienia do odbioru węgla (w przypadku odbioru przez inną osobę niż wnioskujący)


Poniżej wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie oraz druk upoważnienia.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego można uzyskać pod tel. 943534827 lub w pok. nr 12 w Urzędzie Gminy Rymań, w godz. 7.15-15.15. Osoba do kontaktu: podinspektor ds. komunalnych Anna Marciszek.

 

Załączniki:

1. wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie - pobierz

2. upoważnienie - pobierz

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki