PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Aktualizacja dostarczenia dokumentów w ramach grantów PPGR na laptopy Drukuj Email

Uwaga! Aktualizacja dostarczenia dokumentów w ramach grantów PPGR na laptopy!

Logo granty PPGR

 

Z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno - merytorycznej przez Instytucję Finansującą, prosimy tych z Państwa, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Rymań stosowne oświadczenia, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. niżej wymienionych, dodatkowych dokumentów:

- zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

W załączniku dostępny jest do pobrania druk formularza, który należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań osobiście.

Załącznik:
- druk formularza "Potwierdzenie nieotrzymania sprzętu komputerowego lub dofinansowania"
POBIERZ
 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki