Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

"Siła w Grupie" - notatka informująca o naborach i szkoleniach PDF Drukuj Email

Logo sila w grupie

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania przez mieszkańców obszarów wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców, wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresów: "Podejmowanie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

Termin składania wniosków:  25 czerwca 2018 r. - 09 lipca 2018 r.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.silawgrupie.org.pl w zakładce NABORY --> Informacja o naborach

Ponadto zapraszamy:

* Beneficjentów z gmin: Białogard, Dygowo, Karlino, Ustronie Morskie na:

„Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

i „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

oraz

„Szkolenie z założeń LSR i procedury oceny wniosków”

które odbędzie się 08 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 1

* Beneficjentów z gmin: Gościno, Rymań, Siemyśl i Kołobrzeg na:

„Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

i „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

oraz

„Szkolenie z założeń LSR i procedury oceny wniosków”

które odbędzie się 08 czerwca 2018 r. od godz. 13.00 do godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki