Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Drukuj Email

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Podstawa prawna:

- Art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Tj.: Dz.U. z 2017r., poz. 1840) i § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003r. Nr 77, poz. 687)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Tj.: Dz.U. z 2016r., poz. poz.1827 z późn.zm.)

 

I. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę zawierający:

·        oznaczenie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania;

·        pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć;

·        sposób oznakowania;

·        miejsce oraz warunki przetrzymywania psa.

Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę (metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).

 

II. OPŁATY:

Opłatę skarbową w wysokości  82,00 zł należy wnieść na  rachunek bankowy Gminy Rymań.

Pomorski BS Oddział w  Rymaniu:

83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

Kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Pokój nr 21 – Grażyna Krzyżanowska

Telefon bezpośredni: 943534821

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego.

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

       1)      amerykański pit bull terrier;

2)      pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3)      buldog amerykański;

4)      dog argentyński;

5)      pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6)      tosa inu;

7)      rottweiler;

8)      akbash dog;

9)      anatolian karabash;

10)   moskiewski stróżujący;

11)   owczarek kaukaski.

Załączniki:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - pobierz

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki