Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Dni Ziemi Rymańskiej Drukuj Email

DNI ZIEMI RYMAŃSKIEJ

24.10 – 12.11.2009 R.

sala wiejska w Rymaniu

Z A P R A S Z A M Y

* 24.10.- 08.11.2009r.wystawa ZDJĘĆ I IKEBAN „Piękno nas otacza” Pani Wirginii Wiktorowicz-Stępień

* 4.11.2009r., godz. 18.00 – WIECZÓR LITERACKI Pani Aliny Korneckiej

- wystawa prac rękodzielniczych Pani Laury Sadeckiej,

- wystawa rzeźb Pani Teresy Sadowskiej,

- wystawa zdjęć i materiałów nt. Gminy Rymań zgromadzonych przez Pana Marka Oleksiewicza

- wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu (fotografia, rysunek)

* 7.11.2009r., godz. 12.00– Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Panasa (filmy przedstawiające Profesora, wspomnienia kolegów i znajomych, prezentacja Jego twórczości).

Urodził się 28 marca 1947 roku w Dębicy, niedaleko Rymania. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dębicy (1956-1962 lub 63). Liceum im. Mikołaja Kopernika ukończył w Kołobrzegu (prawdopodobnie w 1966 roku). Profesor zwyczajny, teoretyk i historyk literatury, wybitny badacz twórczości Brunona Schulza, Józefa Czechowicza, tradycji żydowskiej w polskiej literaturze i kulturze. Pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 1975 roku. Od roku 1999 kierował Katedrą Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz Międzywydziałowym Zakładem Badań nad Literaturą Religijną KUL. Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, redaktorem naczelnym "Roczników Humanistycznych" (zeszytu poświęconego literaturze polskiej). W 2005 roku otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu w Drohobyczu (Ukraina).

W Lublinie prof. Władysław Panas był znany i szanowany. Otrzymał m.in. Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną. Po śmierci jeden z zaułków Starego Miasta nazwano Zaułkiem Władysława Panasa.

Autor kilku książek: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991 (rozprawa doktorska z roku 1984); Pismo i rana. Rzecz o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996; Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997   (rozprawa habilitacyjna na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, 1998); Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001; Oko cadyka, Lublin 2004.

Obecnie na portalu http://www.tnn.pl/pm,162.html można przeczytać wiele informacji na temat lubelskiego okresu życia Profesora. Jednak fakty z dzieciństwa i młodości (z Dębicy i Kołobrzegu) są mało znane, dlatego też wierzymy, że spotkanie może przynieść nowe, nieznane informacje na temat wybitnej postaci, jaką był prof. Władysław Panas, a które mogą zgodnie z ogromnym marzeniem bardzo dobrego kolegi Profesora – Pana Jerzego Bojarskiego

„z ułamków historii i wątków ułożyć biogram Władysława Panasa dotyczący życia w Dębicy i Kołobrzegu”.

* 12.11.2009r., godz. 10.00 – obchody Dnia Niepodległości, w tym:

- występ chóru „Kombatant” pt. „MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁOŚCI SZLI”

- występ uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

Urząd Gminy i Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki