PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Bal Seniora w Rymaniu - 23 października 2010 r. PDF Email
Bal_Seniora_2010_132_200x150

BAL SENIORA 2010

23.10.2010r. w Sali Wiejskiej w Rymaniu odbył się uroczysty Bal Seniora zorganizowany przez Klub Seniora oraz pracowników GOPSu z Rymania. Świętowali seniorzy z Klubów Seniora z Rymania, z Gościna oraz z Siemyśla. Zabawa była wyśmienita, podobnie jak zastawa : ) Wieczór wypełniły ciekawe konkursy i zabawy. Pary taneczne mogły się zmierzyć w „Tańcu z Seniorami”, gdzie pod okiem „srogiego” jury walczyły o głosy kolegów i zwycięstwo. Wszystkie pary doceniono za ogromną wytrwałość na parkiecie. Każda kręciła „Kołem Fortuny”, losując nagrody ukryte pod tajemniczymi nazwami. Zawrzało, gdy śpiewem wypełniły sale występy zespołu „Biadule” oraz chóru „Złota Jesień”. Magię wspomnień przyniosła zabawa „Zgadnij kto to!”, w trakcie której seniorzy rozpoznawali nie tylko swoje twarze z dzieciństwa. Królową Balu została Władysława Jusiak z Siemyśla, Królem Balu – Wilhelm Radoń.

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu Drukuj Email
wybory2010

OGŁOSZENIA GKW

- Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady  powiatu i sejmiku województwa oraz wójta - POBIERZ

- Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań - POBIERZ

- Uchwała o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Rymań - POBIERZ

- Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rymań - POBIERZ

- Obwieszczenie o  przyznanych  numerach  dla  list  kandydatów  komitetów  wyborczych  w  wyborach  do  Rady Gminy Rymań - POBIERZ

- Losowanie numerów dla  list  kandydatów w wyborach  do  Rady Gminy Rymań - POBIERZ


 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu Drukuj Email
wybory2010

OBWIESZCZENIE GKW

 Gminna Komisja Wyborcza w Rymaniu informuje, że w przewidzianym terminie do zgłaszania kandydatów na Wójta tj. do dnia 27 października 2010r. do godz. 24.00 w Gminie Rymań zgłoszony został tylko jeden kandydat.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,

poz. 984 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Rymaniu wzywa komitety wyborcze

do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Rymań.

Termin dodatkowych zgłoszeń kandydatów przedłuża się do dnia 02 listopada 2010 r.

(wtorek) do godz.24.00.

 

Czytaj całość ...
 
Szkoła dla rodziców PDF Drukuj Email
rodziceSZKOŁA DLA RODZICÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zaprasza na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla rodziców. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Klubu Seniora przy ul. Sportowej 1 w Rymaniu (stadion) w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00.
Czytaj całość ...
 
Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta PDF Drukuj Email

orzel_150x181

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem

Czytaj całość ...
 
Projekt "Moje gimnazjum - moja przyszłość" Drukuj Email

Logo_projektu

W Gimnazjum w Rymaniu obecnie realizowany jest projekt "Moje gimnazjum - moja przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt obejmuje 100 gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, co stanowi 33,1% wszystkich gimnazjów dla młodzieży w województwie.

Czytaj całość ...
 
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYMANIU PDF Drukuj Email
wybory2010

INFORMACJA  GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W  RYMANIU

 Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 07 października 2010 roku w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych została powołana GMINNA  KOMISJA  WYBORCZA W RYMANIU, w niżej wymienionym składzie:

1. Borek  Ewelina, 2. Kasprzyk  Danuta, 3. Kraszewska Bernarda,
4. Obszyńska Izabela, 5. Piotrowski Szymon, 6. Tymek Agnieszka,
7. Usarek Karolina

W dniu 11 października 2010 roku Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała Przewodniczącą Komisji i Zastępcę:

 Przewodnicząca  Komisji  -   BOREK  EWELINA

Z-ca Przewodniczącego    -    KASPRZYK  DANUTA

GMINNA  KOMISJA  WYBORCZA przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do rady gminy oraz zgłoszenia kandydatów na wójta gminy w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu, według poniższego harmonogramu:

Czytaj całość ...
 
Wybory samorządowe 2010 Drukuj Email
wybory2010 Wybory samorządowe 2010
 

1. Strona Państwowej Komisji Wyborczej

2. Wizualizacjia wyborów samorządowych 2010

3. Komitety - Komisarz Wyborczy w Koszalinie

 4. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu Drukuj Email

remont_drogi_200x130

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

 

Zgodnie z art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  - O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 721; z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 27 września 2010r. na wniosek Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:


 przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Gorawino na km 15+585.03 do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 na km 22+359.988, na działkach numer: 146/1, 146/2, 383/1, 338, 351, 358, 370, 333; obręb Gorawino; 376, 375, 372, 371; obręb Starnin; 23, 447, 26, 24, 434, 435/1, 557/1; obręb Rymań; 197/3, 663, 188, 196/6; obręb Rzesznikowo; gmina Rymań

 

Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 ÷ 1530.

Pobierz obwieszczenie.pdf

 
Powiatowe Dożynki w Rymaniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Usarek   
Dozynki_wience_200x150

       19 września 2010 roku w Rymaniu odbyły się Powiatowe Dożynki,  które rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Kempę.

Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki wraz ze Starostę Powiatu Tomaszem Tamborskim przywitali wszystkich zaproszonych gości, a w tym m.in. Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego M. Hoka, Prezydenta Kołobrzegu J. Gromka, komendantów Powiatowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wójtów ze wszystkich gmin powiatu, delegację z  partnerskiej Gminy Marienwerder, która przyjechała z  Wójtem Mario Streba oraz rolników.

Czytaj całość ...
 
Powszechny Spis Rolny 2010 PDF Drukuj Email
logo_psr_2010
POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010)
1 września - 31 października 2010r.

Informacja o przebiegu Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2010

Urząd Gminy Rymań informuje, iż w dniach od 1 września do 31 października 2010 wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00 zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny (PSR 2010). Będzie on pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Powszechny Spis Rolny 2010 realizowany będzie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040).
 
Czytaj całość ...
 
Bieszczady, piękne, tajemnicze ... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aldona Więcek   
wtorek, 22 czerwca 2010 11:40
Bieszczady38_200x150

,,…jeśli więc kiedykolwiek przyjedziecie w Bieszczady i wybierzecie się na górskie szlaki, to ten nie objęty wzrokiem świat połaninowy stanie naprawdę przed Wami… Od tej pory trwać będzie w Was poprzez osobiste poznanie bezkresu górskich przestworzy. Sercem chwycicie wszystko co piękne i zabierzecie ze sobą na zawsze, bo ten subtelny świat bieszczadzkiej przyrody będzie odtąd Waszą własnością”. Stanisław Orłowski

W dniach 7-11 czerwca br. Seniorzy z gminy Rymań wyruszyli w Polskę południowo-wschodnią, krainę o czystym powietrzu, czystych, krystalicznych rzekach, pod którymi przycupnęły stare-omszałe grody.

Czytaj całość ...
 
Podziękowania dla ludzi dobrej woli Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Usarek   
czwartek, 17 czerwca 2010 11:47
Pomoc_powodz7_200x150

W odpowiedzi na apel dotyczący pomocy dla mieszkańców i rolników z Gminy Słubica w powiecie płockim organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu przy współpracy z Wójtem, Radą Gminy, Radami Sołeckimi, Zespołem Szkół Publicznych w Rymaniu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Udało się zebrać zboża dla zwierząt, wszelkiego rodzaju środki czystości, pościel, ręczniki, koce i oczywiście odzież.

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji dla powodzian serdecznie dziękujemy!

Czytaj całość ...
 
Zawody sportowo - pożarnicze 12.06.2010 Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Usarek   
środa, 16 czerwca 2010 12:20
zawody_straackie19_200x150GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

 Na stadionie sportowym w Rymaniu 12 czerwca br. zostały  rozegrane Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które w tym roku organizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Gorawina. Drużyny OSP z terenu Gminy Rymań zajęły kolejno miejsca:
I   miejsce – OSP Gorawino,
II  miejsce – OSP Drozdowo,
III miejsce – OSP Rymań,

IV miejsce – OSP Starnin
Poza seniorami wystartowały również:
młodsza grupa chłopców z Rymania oraz starsza grupa chłopców z Gorawina .

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów i ich opiekunom wysokiego poziomu szkolenia i sprawności.

Czytaj całość ...
 
MINI MUNDIAL 2010 Drukuj Email
poniedziałek, 14 czerwca 2010 07:55
mundial_200x150

05 czerwca 2010 roku na boisku „ORLIK 2012” w Rymaniu odbyły się rozgrywki gminne KOŁOBRZESKIEGO MINI MUNDIALU 2010 dla szkół podstawowych o puchar tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem posła Sebastiana Karpiniuka.

Rozgrywki odbyły się pomiędzy drużynami: ARGENTYNĄ (klasa VA); NIGARIĄ (klasa VIB); GRECJĄ (klasa VA) i KOREĄ POŁUDNIOWĄ (klasa VB). Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonali : Bogumiła Szczęśniak z  Urzędu Gminy w Rymań i  Irena Justyńska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu. Rozgrywki przebiegały w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, sędziowania meczów podjęli się opiekunowie kompleksu boisk „Orlik 2012” – Łukasz Radoń i Marek Musiał.

Czytaj całość ...
 
Zawody strażackie 12 czerwca 2010 r. Drukuj Email
środa, 09 czerwca 2010 08:40
Nagowek
zawody_straackie_500x258
 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki