Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Recykling odpadów - zmiany od lipca 2017r. PDF Drukuj Email

Recykling odpadów - zmiany od lipca 2017r.

Nowy system segregacji odpadow kolorowa ulotka

Nowy system segregacji odpadów - kolorowa ulotka od Ministerstwa Środowiska
-POBIERZ-

Od lipca 2017r. odpady będą zbierane z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Nowe zasady są opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz.19).

W 2020r., zgodnie z regulacjami unijnymi, Polska musi uzyskać 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła. W promowanej przez UE gospodarce cyrkularnej, czyli takiej, w której odpady nie trafiają na składowiska, a są ponownie przetwarzane, poziom recyklingu odpadów komunalnych w perspektywie 2030r. wzrosnąć może do 65 %. Z kolei składowanie odpadów miałoby być ograniczone do 10 %.

W związku z tym od lipca br. zaczną obowiązywać jednolite dla kraju zasady selektywnego zbierania odpadów. Ma to się też przyczynić do podniesienia jakości zbieranych surowców wtórnych.

Zgodnie z rozporządzeniem odpady będą selektywnie zbierane u źródła - czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne - w podziale na cztery frakcje. Do czterech worków/kontenerów trafiać będą zatem:                                                                                                                                     
- szkło (zielony worek/pojemnik);
-  papier, w tym tektura (niebieski worek/pojemnik);
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych (brązowy worek/pojemnik);
- metale i tworzywa sztuczne (żółty worek/pojemnik).

Czytaj całość ...
 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 2/2017" PDF Drukuj Email

PR 59 lipiec 2017 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 2/2017 (59), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Seniorzy z Rymania na podium!
-  49. Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”
- Historia życia splata się z Bożą
- Lekcja muzealna w ZSP Rymań
- Kompost – drogocenny produkt z odpadów
- Recykling odpadów - zmiany od lipca 2017 r.
- ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
- Dzień Dziecka w Dębicy
- Z życia uczniów szkoły w Drozdowie
- Wycieczka na Kaszuby

Pobierz PULS RYMANIA 2/2017 (59)

 
Ogłoszenie ODR - Konkurs zabytkowa maszyna rolnicza PDF Drukuj Email

Konkurs zabytkowa maszyna 2017 550px

 

Regulamin konkursu - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

 

 
List Prezesa KRUS PDF Drukuj Email

List Prezesa KRUS 06.2017

 
Naborów wniosków przez Stowarzyszenie RLGD "Morze i Parsęta" PDF Drukuj Email

Logo SRLGD Morze i Parseta

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”

Ogłoszenie - pobierz

 
Projekt pt.: „Edukacja na starcie” PDF Drukuj Email

Projekt Edukacja na starcie przedszkole

 
Kulinarny Festwal Kwiatów Jadalnych w Dobrzycy PDF Drukuj Email

Reprezentacja Gminy Rymań bierze udział w Konkursie Kulinarnym - zapraszamy do kibicowania i oddania głosu na naszą drużynę.

Kulinarny Festwal Kwiatów Jadalnych w Dobrzycy 2 550

 
PLATAN Meble - oferta pracy PDF Drukuj Email

ogloszenie meble platan 20.06.2017 550px

 
Ogłoszenie ODR - Konkurs ZIELONE LATO 2017 PDF Drukuj Email

Ogloszenie o konkursie Zielone Lato 2017 550px

Ogłoszenie o konkursie - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

 
Ogłoszenie Wójta o rozpoczęciu konsultacji społecznych PDF Drukuj Email

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rymań działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02 sierpnia 2016 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1.      spotkania otwartego z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobamigdzie będzie możliwość składania uwag i/lub propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023, które odbędzie się 09 czerwca 2017 r. w godzinach:

- 10°° w sali wiejskiej w Starninie,

- 12°° w sali wiejskiej w Drozdowie,

- 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu

2.      spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu dnia  08 czerwca 2017 r. o godzinie 11.30

3.      zbieranie uwag ustnych i w wersji papierowej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

• niepodpisane,

• przesłane w innej formie niż na formularzach zgłoszeniowych

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rymań oraz tablicy ogłoszeń.

    Wójt Gminy
Mirosław Terlecki

Ogłoszenie Wójta - pobierz

ANKIETA - pobierz

Rymań, 31.05.2017 r.

 
Ogłoszenie ODR z dnia 29.05.2017 r. PDF Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

 INFORMUJE

   Rolników o prowadzeniu naboru na  szkolenie nt.:

 PODATEK VAT W ROLNICTWIE”

 Koszalin -  w dniu 21.06.2017 r.

 Barzkowice  - w dniu 22.06.2017 r.

 Koszt szkolenia 130,00 zł. (brutto)

 więcej informacji oraz zapisy:

 ZODR Barzkowice - tel. 91 479 40 60
ZODR O/Koszalin - tel. 94 341 87 32

PROGRAM SZKOLENIA - pobierz

 ZAPRASZAMY

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.05.2017 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY  ZA  ALKOHOL  DO  31 MAJA 2017 ROKU !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 maja 2017r. upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

Należność należywpłacać na konto Gminy Rymań w banku :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją , że jest to opłata II raty za  2017 rok, podając numer  zezwolenia , którego dotyczy.

 
Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne 2017" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Szczęśniak   

Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne 2017 019 250px

49  TURNIEJ RECYTATORSKI

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”

  05 maja 2017 roku w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”. Turniej został zapoczątkowany  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, za czasów dawnego województwa koszalińskiego. Jest wiele osób , które z dużym sentymentem podchodzi do Turnieju, chociażby ze względu na to, że kojarzy się z naszym dawnym województwem.

Czytaj całość ...
 
Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne PDF Drukuj Email

Odpady logoInformacja z dnia 20.04.2017 r.

UWAGA - Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne

Do prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano w dniu 06.04.2017r. na podstawie wniosku z dnia 31.03.2017r. zmiany wpisu w zakresie zmiany nazwy Przedsiębiorcy tj.:

Nazwę firmy Przedsiębiorcy w brzmieniu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO FIUK Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości  Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

zastąpiono:
ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

 
Listy dla Ziemi. Informacja prasowa 10.04.2017 PDF Drukuj Email

Listy dla Ziemi Foto1 250

Informacja prasowa 10.04.2017

Gmina Rymań dołączyła do akcji LISTY DLA ZIEMI, największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce, w której uczestniczy prawie 200 tysięcy młodych osób i ich rodzin.

 Dzieci piszą Listy dla Ziemi i proszą dorosłych, by byli po stronie natury

11 kwietnia rozpocznie się ogólnopolska akcja – Listy dla Ziemi. Działanie stanowi element 9. edycji programu Po Stronie Natury, którego celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W czasie akcji,  w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji Listy dla Ziemi jest Fundacja ekologiczna ARKA, będąca partnerem programu Po Stronie Natury, prowadzonego przez firmę Żywiec Zdrój wraz z Lasami Państwowymi i PTTK

Czytaj całość ...
 
Dzień Flagi 2017. Rocznica Konstytucji 3 Maja PDF Drukuj Email

Dzien Flagi Konstytucja 2017

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 42

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE