Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.05.2016 r. Drukuj Email

alkohol 150pxOPŁATY  ZA  ALKOHOL, OŚWIADCZENIA
DO  31 MAJA 2016 ROKU !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy przypominamy , że 31 maja 2016r.  upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.

Należność należywpłacać na konto Gminy Rymań w banku :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją , że jest to opłata II raty za  2016 rok, podając numer  zezwolenia , którego dotyczy.

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE