Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 14 luty 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  14 luty 2018 roku o godz. 14:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Trybuna obywatelska.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

6. Dyskusja i wolne wnioski .

7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                             Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE