Sesja Rady Gminy Rymań - 30 stycznia 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  30 stycznia 2018 roku o godz. 14:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

7. Dyskusja i wolne wnioski .

8. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                             Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE