Programu Rewitalizacji Gminy Rymań Drukuj Email

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań na lata 2016-2022

1. Konsultacje

 Szanowni Państwo                                                            

W związku z zakończeniem zasadniczych prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wszelkie uwagi i sugestie, które posłużą do nadania ostatecznego kształtu tego strategicznego opracowania dla Naszej Gminy.

Działanie to ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że uwagi mają charakter w pełni anonimowy, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

2. ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Rymań Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę prosimy składać do dnia 13 stycznia 2017 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .   Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Rymań na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Rymań - Pobierz

 

3. Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022 

Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022 - Pobierz

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE