Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023 Drukuj Email

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań na lata 2016-2023

Informujemy, że 28.12.2016 r. ogłoszone zostaną konsultacje społeczne projektu  Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i wypełnienia formularza, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji i opinii co do przedmiotowego projektu. 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja rozumiana jest jako działanie mających na celu

przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

 

Celem rewitalizacji jest  ożywienie społeczne i gospodarcze miast, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych czy miejskich poprzez:

·        odnowę zdegradowanych obszarów miejskich i dzielnic mieszkaniowych zwłaszcza zabytkowych,

·        zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę  dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne,   rekreacyjne i turystyczne.

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE